1. اخبار
  2. اطلاعیه ها

مراسم بزرگداشت روز جهانی حسابدار و تقدیر از حسابداران دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

به...

۱۲ دی ۱۴۰۲

همکاران حسابداری معاونت آموزشی

ردیف

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره...

۰۹ دی ۱۴۰۲

مراسم بزرگداشت روز جهانی حسابدار و تقدیر از حسابداران دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

به...

۱۲ دی ۱۴۰۲

همکاران حسابداری معاونت آموزشی

ردیف

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره...

۰۹ دی ۱۴۰۲

همکاران حسابداری معاونت بتمن

ردیف

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره...

۰۹ دی ۱۴۰۲

همکاران حسابداری معاونت فاد

ردیف

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره...

۰۹ دی ۱۴۰۲

همکاران حسابداری معاونت پژوهشی

ردیف

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره...

۰۹ دی ۱۴۰۲

1. فرم درخواست استخدام

۰۲ دی ۱۴۰۲

1

گالری تصاویر

1

تقویم آموزشی

1

فصلنامه مطالعات

1

منابع کنکور

25000 دانشجو
800 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی